Neuro-Linguistic Programming

NLP Leadership certification thai version

ร่วมเดินทางการเป็นผู้นำของคุณด้วยการอบรมระดับโลก

NLP Leadership certification thai version

Neuro-Linguistic Programming หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อ NLP เป็นชุดเครื่องมือและเทคนิคที่จะช่วยให้เราคิดอย่างเป็นระบบและสามารถสร้างการความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในตัวคุณเอง

จะช่วยให้เราตระหนักถึงกลไกการทำงานของจิตใจและจิตใต้สำนึก (Subconcious) ทำให้เรารู้วิธีการควบคุมความคิดและอารมณ์ของตนเอง โดยมีเทคนิควิธีการที่ช่วยจัดระบบความคิดของเราใหม่ (Re-programming Subconscious) ซึ่งจะช่วยให้เรามีความมั่นใจในตัวเอง เอาชนะความเชื่อจำกัดที่มี (Limiting Belief) รวมทั้งส่งเสริมการขจัดอารมณ์ด้านลบ พัฒนาความเป็นผู้นำและการสื่อสารต่อผู้อื่นที่จะช่วยผลักดันให้คุณประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ และช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ต่อตนเองและคนรอบข้าง

icon1
icon2
icon4

ธุรกิจ​

ประโยชน์ของ NLP ต่อธุรกิจนั้นคือ ส่งเสริมขายและการจัดการ เนื่องจากทั้งสองอย่างนี้ต้องบริการจัดการโดยตรงกับความสัมพันธ์ต่อผู้อื่น NLP สามารถสอนทักษะในการสื่อสาร รวมทั้งส่งเสริมทักษะการเป็นผู้นำและการโค้ชชิ่งได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความก้าวหน้าในอาชีพของตนเองแบบก้าวกระโดด

การโค้ชชิ่ง​

ประโยชน์ของ NLP ต่อผู้เป็นโค้ช คือสามารถช่วยเหลือผู้คน ให้หลุดพ้นจากวิถีชีวิตและแนวคิดเดิมๆ ของพวกเขาได้ NLP มีเครื่องมือและเทคนิคในการขจัดข้อจำกัด เงื่อนไข หรือแม้แต่ข้อแก้ตัวของผู้คน NLP มีกระบวนการสร้างทักษะการโค้ชชิ่ง และค้นหาคุณค่าของเป้าหมายของลูกค้าได้

การกีฬา

ในวงการกีฬานั้น นักกีฬาต้องการความมุ่งมั่น ความยืดหยุ่น ความเสียสละ รวมไปถึงความทุ่มเท โดยกีฬาบางประเภทนั้น ต้องการความร่วมมือกันแบบเป็นทีม ในขณะที่กีฬาประเภทอื่นๆ นักกีฬาต้องเล่นคนเดียว แต่ในท้ายที่สุด ไม่ว่าคุณจะแสวงหาอะไรก็ตาม ความสามารถในการความคุมจิตใจให้มีความสม่ำเสมอเป็นทักษะที่สำคัญ เทคนิคที่สอนใน NLP สามารถช่วยเหลือให้นักกีฬาสามารถพัฒนาทักษะทากายภาพและจิตใจ การทำงานร่วมกันเป็นทีม และยังช่วยเหลือนักกีฬาผู้ที่พักฟื้นและกลับมาจากอาการบาดเจ็บได้

สุขภาพ

หลายต่อคนต้องการและมีความปรารถนาที่จะพัฒนาสุขภาพของตนเอง โดยที่ไม่รู้ว่าควรเริ่มต้นอย่างไร NLP มีเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ป่วยรับมือกับอาการบาดเจ็บเรื้อรังได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังสามารถช่วยควบคุมพฤติกรรมที่ทำลายสุขภาพ เช่น การสูบบุหรี่ หรือการรับประทานอาหารตามอารมณ์ของตนเอง

การศึกษา

NLP ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านการศึกษามากขึ้นในปัจจุบัน ทักษะที่ได้เรียนรู้ใน NLP สามารถช่วยให้ผู้เรียนเอาชนะความบกพร่องทางการเรียนรู้ พัฒนาสมาธิ และการขจัดความคิดเชิงลบ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นการประสบความสำเร็จในการงาน การเรียน หรือความสัมพันธ์ 

ใบบางครั้ง สำหรับเด็กๆ ที่มักคิดว่าตนเองเรียนรู้ไม่ได้เพราะเรียนไม่เก่ง ใน NLP จะช่วยเด็กๆ ทุกคนค้นหาด้านที่ตนเองเก่งด้านใดหรือเรื่องใดบ้าง โดยอาจจะเกี่ยวข้องกับการเล่นเกมส์, สเก็ตบอร์ด หรืออื่นๆ นอกจากนี้ยังเรียนรู้ถึงคุณค่าที่มีต่อตนเองและต่อผู้อื่น

NLP LEADERSHIP CERTIFICATION THAI VERSION NEXT SESSION:

17 – 19 May 2024

Days
Hours
Minutes
Seconds
Please find availability for the upcoming sessions for you and your colleagues:

17-19 May 2024
4-6 October 2024
7-8 December 2024

เทรนเนอร์

โค้ชคริสตี้ อภิมณฑล

โค้ชคริสตี้ได้รับการรับรองระดับ MCC จากสถาบัน International Coaching Federation(ICF), Integrative hypnotherapy สะกดจิตบำบัด ผู้มีประสบการณ์โค้ชชิ่ง, เทรนนิ่ง และการบำบัดทางอารมณ์มามากกว่า 8 ปี รวมทั้งนอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาของ NCS ในสังกัดของ Dr. Joe Dispenza อีกด้วย

คุณพร้อมรึยัง?

ร่วมเดินทางการเป็นผู้นำของคุณด้วยการอบรมระดับโลก

หลักสูตรได้รับการรับรองจากสถาบัน ABNLP และ ICF

Our Clients